Koncepcja Halliwick


Koncepcja Halliwick

Koncepcja Halliwick jest nowoczesną formą fizjoterapii. Celem metody jest nauka pływania oraz uzyskanie niezależności w środowisku wodnym przez osoby z problemami psychoruchowymi oraz niepełnosprawne.

Podczas zajęć nie używa się żadnych przyrządów wypornościowych, ponieważ stwarzają one fałszywe poczucie bezpieczeństwa u pływaka. Cała sesja Halliwick komponowana jest w formie zabawy, która jest odpowiednio dobierana w zależności od umiejętności pływaka. Tych, którzy czują się na siłach i mają ochotę na coś więcej zapraszamy na tradycyjne zajęcia pływania.

Wykorzystując właściwości fizyczne wody, jej temperaturę (minimum 31 stopni Celsjusza) można doskonale wpływać na zmniejszenie napięcia mięśniowego, zwiększenie ruchomości stawowej czy też siły mięśniowej. Ponadto w środowisku wodnym łatwiej jest wyuczyć wielu czynności takich jak naprzemienność czy koordynacja, a ćwiczenia oddechowe wspomagają naukę mowy i poprawiają wydolność organizmu.

Bardzo często woda jest jedynym środowiskiem, w którym pływak ze względu na swoją niepełnosprawność może poczuć się niezależny i tym samym szczęśliwy. Dla takich osób zajęcia wg koncepcji Halliwick są doskonałą formą rehabilitacji.

W przypadku nieobecności kursanta, istnieje możliwość odrobienia zajęć 2 razy w ciągu semestru, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności. Korzystanie z usług Aquamanii jest równoważne z akceptacją regulaminu.