Nauka pływania


Nauka pływania - cennik i terminy

UWAGA - Osoby uczęszczające na kurs w zeszłym roku, które zapłaciły za cały semstr letni,
opłatę za obecny semestr zimowy będą miały obliczaną indywidualnie według cennika z zeszłego roku.

Zajęcia grupowe nauki pływania

Plan względem miejsca:

Wtorek

450 zł, grupy do 5 os., początek: 29 września

16:15
- dzieci początkujące od 7 roku życia
- dorośli początkujący
17:15
- dorośli początkujący
- dzieci po roku pływania 7-9 lat
- dzieci średniozaawansowane
18:15
dorośli początkujący

 

Czwartek

450 zł, grupy do 5 os., początek: 1 października

16:15
17:15
18:15
19:15

 

Piątek

450 zł, grupy do 5 os., początek: 2 października

16:15

Piątek

425 zł, grupy do 7 os., początek: 18 września

17:30
18:15
19:00

Poniedziałek

350 zł, grupy do 7 os., początek: 28 września

19:05
- dzieci 2 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców
19:50
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców

+ Wolny tor na swobodne pływanie: 150zł / 15 wejść

 

Wtorek

390 zł, grupy do 7 os., początek: 29 września

18:50
- dzieci 2 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
19:40
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców

+ Wolny tor na swobodne pływanie: 150zł / 15 wejść

 

Piątek

390 zł, grupy do 7 os., początek: 2 października

19:40
- dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców

+ Wolny tor na swobodne pływanie: 150zł / 15 wejść

 

Sobota

350 zł, grupy do 6 os., początek: 3 października

11:30
- dzieci  2 lata, zajęcia z rodzicami   
-  dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane 
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców
12:20
- dzieci  2 lata, zajęcia z rodzicami   
-  dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane 
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców
13:10
- dzieci  2 lata, zajęcia z rodzicami   
-  dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane 
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców

+ Wolny tor na swobodne pływanie: 150zł / 15 wejść

Poniedziałek

380 zł, grupy do 7 os., początek: 28 września

19:15

 

Piątek

405 zł, grupy do 7 os., początek: 2 października

18:30
19:15

Poniedziałek

415 zł, grupy do 7 os., początek: 14 września

17:00
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
17:45
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
18:30
- dzieci średniozaawansowane
19:15

 

Środa

415 zł, grupy do 7 os., początek: 16 września

17:00
- dzieci 3 lata
- dzieci średniozaawansowane
17:45
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
18:30
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci 8-10 lat po roku pływania
- dorośli średniozaawansowani
- dorośli początkujący
19:15
- dorośli początkujący

Plan względem dnia:

Basen "Orka" - Wólka Rokicka 90

415 zł, grupy do 7 os., początek: 14 września

17:00
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
17:45
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
18:30
- dzieci średniozaawansowane
19:15

 

SP nr 23, ul. Podzamcze 9

350 zł, grupy do 7 os., początek: 28 września

19:05
- dzieci 2 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców
19:50
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców

+ Wolny tor na swobodne pływanie: 150zł / 15 wejść

 

SP nr 50, ul. Roztocze 14

380 zł, grupy do 7 os., początek: 28 września

19:15

SP nr 23, ul. Podzamcze 9

390 zł, grupy do 7 os., początek: 29 września

18:50
- dzieci 2 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani

+ Wolny tor na swobodne pływanie: 150zł / 15 wejść

19:40
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców

+ Wolny tor na swobodne pływanie: 150zł / 15 wejść

 

Basen UP, ul. Głęboka 31

450 zł, grupy do 5 os., początek: 29 września

16:15
- dzieci początkujące od 7 roku życia
- dorośli początkujący
17:15
- dorośli początkujący
- dzieci po roku pływania 7-9 lat
- dzieci średniozaawansowane
18:15
dorośli początkujący

Basen "Orka" - Wólka Rokicka 90

415 zł, grupy do 7 os., początek: 16 września

17:00
- dzieci 3 lata
- dzieci średniozaawansowane
17:45
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
18:30
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci 8-10 lat po roku pływania
- dorośli średniozaawansowani
- dorośli początkujący
19:15
- dorośli początkujący

Basen UP, ul. Głęboka 31

450 zł, grupy do 5 os., początek: 1 października

16:15
17:15
18:15
19:15

SP nr 23, ul. Podzamcze 9

390 zł, grupy do 7 os., początek: 2 października

19:40
- dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców

+ Wolny tor na swobodne pływanie: 150zł / 15 wejść

 

Basen UP, ul. Głęboka 31

450 zł, grupy do 5 os., początek: 2 października

16:15

 

SP nr 5, ul. Smyczkowa 3

425 zł, grupy do 7 os., początek: 18 września

17:30
18:15
19:00

 

SP nr 50, ul. Roztocze 14

405 zł, grupy do 7 os., początek: 2 października

18:30
19:15

SP nr 23, ul. Podzamcze 9

350 zł, grupy do 6 os., początek: 3 października

11:30
- dzieci  2 lata, zajęcia z rodzicami   
-  dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane 
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców
12:20
- dzieci  2 lata, zajęcia z rodzicami   
-  dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane 
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców
13:10
- dzieci  2 lata, zajęcia z rodzicami   
-  dzieci 3-4 lata, zajęcia z rodzicami
- dzieci 5-6 lat początkujące
- dzieci 7-9 lat po roku pływania
- dzieci średniozaawansowane 
- dzieci zaawansowane
- dorośli początkujący
- dorośli średniozaawansowani
- wolny tor na pływanie dla rodziców

+ Wolny tor na swobodne pływanie: 150zł / 15 wejść

Zajęcia indywidualne

Dla osób zapracowanych, nie mających czasu na regularne spotkania oferujemy także lekcje indywidualne. Odbywają się na basenie UP oraz SP 23 w Lublinie, a także w Wólce Rokickiej. Dokładny termin jest ustalany wg życzenia klienta.

Basen CSR UP Lublin przy ul. Głębokiej 31 LUB Basen przy ul. Podzamcze 9 (SP 23) LUB Basen Orka w Wólce Rokickiej

1 osoba 60 zł + opłata za wejście na basen
2 osoby 80 zł (40 zł/os) + opłata za wejście na basen
3 osoby 105 zł (35 zł/os) + opłata za wejście na basen

 

Pływanie rodzinne (dziecko + rodzic)

PROMOCJA

(rodzic uczy się pływać w swojej grupie, dziecko w swojej)

basen przy SP23, ul. Podzamcze 9, Lublin

Poniedziałek

19:05 oraz 19:50 - cena promocyjna 630 zł (cena standardowa 700zł)

Wtorek

18:50 oraz 19:40 - cena promocyjna 690 zł (cena standardowa 780zł)

Sobota

11:30, 12:20, 13:10 - cena promocyjna 630 zł (cena standardowa 700zł)

Przygotowania do triathlonu

Uzupełnimy wkrótce 

Uzupełnimy wkrótce 

Osoby uczęszczające na kurs w zeszłym roku, które zapłaciły za cały semstr letni, opłatę za obecny semestr zimowy będą miały obliczaną indywidualnie według cennika z zeszłego roku. Koniec zajęć 31.01.2021 r. 

Dni wolne od zajęć:

  • 31.10.2020 - 02.11.2020 - Wszystkich Świętych
  • 11.11.2020 - Święto Niepodległości
  • 21.12.2020 - 10.01.2021 - przerwa noworoczna

UWAGA - Jeśli chcesz kontynuować uczestnictwo w naszych zajęciach bez zmian dotychczasowego terminu - wystarczy potwierdzenie tej informacji SMSem

Nieustannie tworzymy nowe grupy i mamy wolne miejsca

aktualizacja - 14 września 2020 r.