Nowe zasady na basenach w zw. z COVID – WAŻNE


Zapoznaj się z nowymi zasadami obowiązującymi w tym roku na basenach.  Poniższe procedury wprowadzone zostały przez poszczególne obiekty.

 

Basen przy SP nr 50, ul. Roztocze 14

 • Przy wejściu do budynku basenu, przed przekroczeniem żółto-czarnej linii, należy zdezynfekować ręce, nałożyć maseczkę oraz klapki.
 • Do przebieralni można wchodzić 15 minut przed rozpoczęciem kursu. Z przebieralni dzieci będą eskortowane przez naszych instruktorów pływania i odprowadzane na hale basenową.  
 • Do przebieralni mogą wejść TYLKO rodzice/opiekunowie dzieci do lat 7 (15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz 5 minut przed ich końcem).
 • Na hali basenowej mogą przebywać tylko osoby biorące udział w naszym kursie pływania – ZAKAZ WEJŚĆ DLA OSÓB NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 
 • Rodzice/opiekunowie NIE MOGĄ czekać na swoje dzieci na korytarzu, doglądając dzieci przez szybę.

 

Basen UP, ul. Głęboka 31

 • Przed wejściem do budynku basenu należy zdezynfekować ręce oraz nałożyć maseczkę.
 • Trybuny są niedostępne jednak klienci naszej szkoły pływania mogą czekać na dzieci na korytarzu i obserwować zajęcia przez szybę.
 • Rodzice/opiekunowie NIE MOGĄ wchodzić do przebieralni. Podczas wprowadzonych 15 minutowych przerw między zajęciami, nasi instruktorzy pływania będą dbać o bezpieczeństwo kursantów, pomogą dzieciom w przebraniu się oraz eskortują je do wyjścia.

 

Basen przy SP nr 23, ul. Podzamcze 9

 • Przed wejściem do budynku pływalni należy wpisać się na listę, zdezynfekować ręce oraz nałożyć maseczkę.
 • Na teren szkoły wpuszczane są grupy maksymalnie 15 osób – następne osoby wpuszczane są w chwili kiedy pierwsza grupa przejdzie do przebieralni.  Do przebieralni mogą wejść tylko kursanci biorący udział w lekcji nauki pływania oraz rodzice dzieci do lat 7. Dzieci przechodzą na hale basenową w eskorcie naszych instruktorów pływania. 
 • Trybuny są zamknięte. Rodzice oczekujący na swoje dzieci nie mogą przebywać podczas zajęć na korytarzu. 

 

Basen przy SP nr 5, ul. Smyczkowa 3

 • Przed wejściem do budynku pływalni należy zdezynfekować ręce oraz nałożyć maseczkę (maseczka dla dzieci powyżej 8 roku życia). Maseczkę należy zostawić w przebieralni razem z ciuchami.
 • Bezpośrednio przed ladą w szatni może znajdować się tylko jedna osoba.
 • W przebieralni może przebywać maksymalnie 6 osób. Z pryszniców mogą korzystać maksymalnie 4 osoby w tym samym czasie. Istnieje obowiązek zachowania 1,5m dystansu społecznego.  
 • Wstęp do budynku szkoły mają tylko kursanci szkoły pływania – rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren basenu. Dzieci odprowadzane są przez rodziców pod drzwi szkoły gdzie dziecko trafia pod opiekę instruktorów.

 

Basen w Wólce Rokickiej

 • Przed wejściem do budynku basenu należy zdezynfekować ręce oraz nałożyć maseczkę.
 • Do przebieralni wchodzić mogą tylko kursanci naszej szkoły pływania oraz rodzice/opiekunowie dzieci do 7 roku życia.
 • Na hale basenową wchodzić mogą tylko uczestnicy kursu pływania – rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na hale basenową.
 • Podczas trwania lekcji, rodzice mogą czekać na dzieci w holu (w maseczkach).
 • Kluczyk basenowy ma naliczone 60 min – po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata dodatkowa za każdą przekroczoną minutę – opłatę tą ponoszą kursanci.